27 בדצמבר 2012

מסעדות פופולריות למשלוחים היום בצהרים לפי לקוחות תן ביס

ברחוב הברזל, רמת החייל, תל אביב             

בשדרות רוטשילד, תל אביב
ברחוב שנקר, הרצליה פיתוח